Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs Doa

Berdoa bagi Malaysia

01/13/2010 12:54 am
Etc/GMT+7

Malaysia (27,5 juta), Ibukota Kuala Lumpur (2,2 juta), agama: Islam 55%, Budha 29%, Hindu 7%, Kristen 4%, Katolik 3,5%. Doakan Keluarga Sim yang memimpin dua jemaat. Doakan program Misi gereja SIB Petaling Jaya. Sekarang gereja ini makin maju dalam misi. Keluarga Pdt. Seken Bangun di Kota Sandakan/Malaysia Timur menjangkau berbagai suku di Kota Sandakan.

Komentar