20 April 2018 -- Pelayan Tuhan yang Berdedikasi

04/20/2018 5:01 am
Asia/Jakarta

Pelayan Tuhan yang berdedikasi sangat diperlukan bagi Kerajaan Allah. Dengan adanya dedikasi yang tinggi kepada Allah, para pelayan dapat melayani dengan maksimal dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tentunya, untuk dapat menjadi pelayan Tuhan yang berdedikasi, seorang pelayan harus berani membayar harga, yaitu dengan bersedia untuk senantiasa mendekat dengan Allah melalui doa dan penggalian firman Tuhan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yesus supaya para pelayan Tuhan senantiasa haus dan lapar akan kebenaran firman-Nya. Kiranya mereka dapat terus melekat kepada Allah, dan menghasilkan buah yang baik bagi banyak orang.

Komentar