4 Februari 2017 -- Keluarga dan Kesaksian Hidupnya

02/03/2017 5:01 pm
Asia/Jakarta

Setiap keluarga pasti memiliki pengalaman hidup yang unik, baik melalui peristiwa menyenangkan maupun menyedihkan. Tuhan punya banyak cara untuk memakai setiap keluarga Kristen untuk kepentingan Kerajaan-Nya, salah satunya melalui kesaksian dalam hidup mereka. Marilah kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan Yesus atas keluarga yang telah Ia berikan kepada kita. Berdoalah pula untuk setiap keluarga Kristen supaya dapat mencerminkan kasih Kristus sehingga menjadi berkat bagi orang lain.

Komentar