5 September 2019 -- Sipir Kristen

09/05/2019 5:01 am
Asia/Jakarta

Seorang sipir memiliki tugas dan tanggung jawab atas pengawasan, keamanan, dan keselamatan narapidana di penjara. Mereka bertanggung jawab atas pemeliharaan, pembinaan, dan pengendalian orang-orang yang mendekam di penjara, baik yang sudah divonis maupun yang masih menjalani proses penyelidikan/persidangan. Dalam melaksanakan tugas ini, mereka bisa saja mengalami ancaman dari narapidana. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa bagi semua sipir di Indonesia agar mereka dapat bekerja dengan penuh pengabdian dan kesetiaan dalam membina para narapidana di lembaga-lembaga pemasyarakatan. Berdoalah juga bagi sipir-sipir Kristen agar Tuhan senantiasa melindungi mereka dari segala bentuk ancaman dan gangguan sehingga mereka dapat mengenalkan Tuhan Yesus kepada para narapidana melalui kesaksian hidup, tingkah laku, dan perkataan mereka.

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Sipir

Komentar