6 Oktober 2016 -- Teknologi dan Penginjilan

10/06/2016 5:01 am
Asia/Jakarta

Kemajuan teknologi sangatlah cepat. Banyak inovasi yang terus bersaing dan berlomba dalam kemajuan teknologi sekarang ini. Seiring kemajuan tersebut, sangatlah disayangkan jika banyak orang tidak menyadari dan memakai kesempatan ini untuk penginjilan. Berdoalah kepada Tuhan Yesus supaya Ia menggerakkan hati banyak orang, khususnya mereka yang terlibat dalam bidang teknologi, untuk melakukan penginjilan dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Berdoalah pula supaya setiap orang Kristen mau berperan aktif dalam kemajuan teknologi untuk kemuliaan nama Tuhan.

Komentar