Berdoa bagi Maladewa

11/02/2009 5:39 pm
Etc/GMT+7

Maladewa (0,3 juta) (80.000 orang asing pekerja, ini merupakan satu perempat dari penduduk negara ini). Ibukota Male, hanya agama Islam boleh, Kristen 30 orang. Pekerja asing tidak boleh membawa Alkitab, buku rohani, CD dengan isi agama, salib dalam bentuk hiasan, semua barang disita pada waktu masuk negara ini. Pemerintahan merasa diancam oleh bahan Kristen. Sebenarnya orang setempat senang membaca, tetapi tidak boleh dibawa bacaan Kristen kepada mereka.

Komentar