Doa Tentang Ketidakcakapan (Yeremia 1:6)

"Maka aku menjawab: "Ah, Tuhan Allah! Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Ketidakcakapan Yeremia diimbangi dengan kuasa Allah. Allah menjawab doa itu dalam ayat-ayat tujuh sampai sepuluh. Lima kali Allah Yang Mahakuasa memakai perkataan "Aku" atau "Ku." Allah memerintahkannya untuk berbicara, kehadiran Allah akan melepaskan dia; firman Allah akan ditaruh di dalam mulutnya; Allah mengangkatnya atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk membinasakan beberapa dan membangun yang lain. Para pembaca, Anda tidak dapat melakukannya, tetapi Allah dapat melakukannya; perasaan Anda yang mengatakan bahwa Anda tidak cakap merupakan keadaan di mana Allah melalui Roh- Nya dapat berbicara melalui Anda. Ingatlah perkataan Yesus: "Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diri-Ku sendiri, tetapi Bapa, yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-Nya" (Yohanes 14:10). Apa yang dilakukan Allah untuk menjawab doa Yeremia, juga akan dilakukan-Nya untuk Anda. Hal ini seharusnya menjadi suatu dorongan bagi setiap pemuda dan pemudi yang terpanggil untuk melayani Allah.

Komentar