Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs Doa

Publikasi e-Doa, e-Doa Februari, Volume 2011, No. 24

Artikel Doa: Teologi Doa 2
EDITORIAL

Artikel Doa: Teologi Doa 2

Shalom,  ... selengkapnya »

ARTIKEL DOA

Teologi Doa 2

Carilah Kerajaan Allah

Mari kita pikirkan istilah kerajaan. Kita akan menyinggung tiga hal saja mengenai istilah ini. Pertama, kerajaan Allah berlainan dengan sistem kerajaan dunia. Ini merupakan suatu teokrasi dari surga, di mana Allah yang bersifat ilahi memunyai satu hak, yaitu menjadi Tuhan di dalam kerajaan ini. "The Lordship of God", ketuhanan Allah, sifat keilahian Allah, itulah yang menjadikan Dia berkuasa di dalam kerajaan ini. Allah tidak perlu pemilihan umum, Allah tidak perlu engkau memberikan suara supaya Dia menjadi Allah. Tidak. Allah bukan akibat engkau memilih, saya memilih, maka jadilah Dia Allah. Engkau dan saya ada akibat diciptakan oleh Dia. Orang Kristen harus ingat, bahwa Allah memunyai sifat ketuhanan di dalam kerajaan-Nya. Kita harus mengakui sifat ketuhanan-Nya. Maka unsur pertama dari kerajaan ini adalah sifat ketuhanan, sifat kerajaan Allah (the Lordship, the Kingship of God).  ... selengkapnya »

Komentar