Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs Doa

Janganlah kuatir

Tuhan Yesus,

Engkau mengatakan kepada kami agar jangan kuatir akan hari esok.

Engkau tunjukkan pada kami Untuk bersikap sederhana dan percaya seperti anak kecil, agar kami mempunyai tempat di dalam tangan kasih dari Bapa.

Maka aku mohon penuhi aku dengan Roh-Mu Tuhan agar aku tetap berpikir dan bersikap positif dalam segala perkara yang terjadi dalam kehidupanku.

Aku percaya jamahan-Mu mampu merubah segalanya.

Aku mohon padaMu tinggallah selalu bersamaku di dalam segala hal, bukan hanya perkara yang baik tapi juga dalam perkara yang tidak baik, di dalam penderitaan dan pengorbanan yang aku persembahkan dengan senang dan penuh kasih.

Di dalam ketidakpastian, badai dalam hidup ini, kiranya aku dapat tinggal tenang dan teduh di dalam-Mu Tuhan, menyerahkan segalanya kepada pimpinan dan kedaulatan-Mu.

Biarlah setiap kesulitan dan segala perasaan negatif, dan kesakitan diubahkan dalam hadirat-Mu menjadi suka cita dan kesaksian hidup yang menjadi berkat bagi sesamaku.

Amin
Baca Matius 6: 19-34

Komentar