Jumat, 4 Mei 2018 -- Mali

05/03/2018 5:01 pm
Asia/Jakarta

Sory diancam oleh orang-orang Muslim saat mereka mendengar tentang pekerjaannya di sebuah gereja di Djalloube, di pusat Mali. Dia langsung melarikan diri ke dalam hutan, kemudian berkumpul lagi dengan keluarganya. Akan tetapi, anak-anaknya masih mengalami trauma. Berdoalah bersama Sory dan keluarganya untuk keselamatan dan pemulihan.

Komentar