KADOS: 1 September 2021

09/01/2021 8:49 am
Asia/Jakarta

Kiranya kesatuan dan perdamaian antara Indonesia dengan negara-negara lain senantiasa terpelihara.

Komentar