KADOS: 31 Juli 2022

07/31/2022 6:07 am
Asia/Jakarta

Tuhan memampukan para konseli untuk mengambil keputusan dan tindakan yang diperlukan untuk dapat melangkah maju dalam kebenaran Tuhan.

Komentar