KADOS: 6 Februari 2023

02/06/2023 6:07 am
Asia/Jakarta

Keluarga Kristen tetap menjadikan Kristus sebagai Kepala dan pusat dalam segala sesuatu.

Komentar