Kamis, 20 November 2014 -- Kamerun

11/19/2014 6:00 pm
Asia/Jakarta

Puji nama Tuhan atas terbukanya jalan bagi pekabaran Injil di Kamerun. Berdoalah agar Tuhan terus menggunakan anak-anak-Nya yang terpanggil untuk mengabarkan Injil Keselamatan kepada penduduk setempat. Kiranya hikmat, keberanian, dan perlindungan Allah turun atas mereka yang melayani di Kamerun.

Komentar