OD: Kamis, 12 Mei 2022

05/11/2022 7:01 pm
Asia/Jakarta

Libya
Berdoalah terus bagi Gereja Union di Libya yang hendak diusir dari bangunan yang telah mereka gunakan selama lebih dari 50 tahun. Berdoalah agar pemilik bangunan ini bersedia menjual bangunannya kepada Gereja Union sehingga mereka tetap dapat menggunakannya untuk beribadah.

Komentar