Senin, 23 Desember 2013 -- Malaysia

12/22/2013 6:00 pm
Asia/Jakarta

Penggunaan kata "Allah" untuk menunjuk TUHAN masih menjadi topik yang sensitif. Berdoalah agar orang Kristen lebih bijaksana dalam menanggapi kasus ini dan kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas mereka. Kiranya Tuhan juga menguatkan SALAM di Malaysia. Kebanyakan dari mereka harus bersembunyi untuk menghindari penganiayaan oleh pemimpin agama.

Komentar