Tolonglah kami bijaksana !

Bapa Surgawi yang maha Pengasih, Betapa indahnya berjalan dalam kebenaran bersama saudara-saudariku.

Walaupun waktu dan jarak memisahkan kami, hati kami bersatu dalam semangat ikatan kasih.

Terima kasih atas orang-orang yang mendorong kami untuk berjalan dekat dengan-Mu, dan berkarya dalam nama-Mu.

Ya Bapa,

Kami tidak ingin menjadi seorang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir di dunia yang tidak aman ini.

Kami ingin menjadi bagian dari orang-orang bijaksana yang membangun iman di atas dasar kekekalan-Mu, termasuk mereka yang menarik kami, sebab mereka meyakinkan kami untuk mengenali kehendak-Mu atas hidup kami.

Bangsa-bangsa dalam kekacauan dan kerajaan hancur ketika manusia mengabaikan atau melecehkan Sabda-Mu yang suci.

Tolonglah kami menjadi manusia yang berintegritas ya Bapa, yang menggunakan Sabda-Mu dengan kudus dan benar sebab kami ingin hidup untuk-Mu.

Dalam nama Anak-Mu, Yesus, kami berdoa.

Amin
Baca Matius 7:15-29

Komentar