Roh Kudus Penolong Kita

Salam kasih,

Kita mengetahui peranan Roh Kudus sebagai penuntun dan penolong dalam kehidupan kita. Tetapi, bagaimana dengan fungsi-Nya dalam kehidupan doa kita? Apakah Ia juga membantu kita dalam berdoa? Ya. Roh Kudus adalah Penolong sejati dalam kehidupan doa kita. Ia tidak hanya menuntun kita untuk mengucapkan permohonan kepada Allah Bapa di surga dan memberitahukan mana yang menjadi kehendak Bapa dan mana yang tidak, tetapi juga untuk berdoa bagi kita dalam kelemahan kita. Roh Kuduslah yang pada akhirnya akan berdoa syafaat kepada Allah Bapa di surga untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihi-Nya, bagi kita. Betapa beruntungnya kita!

Artikel e-Doa kali ini akan mengetengahkan artikel mengenai Roh Kudus sebagai rekan doa kita. Semoga, apa yang kami sampaikan akan semakin membuka wacana Anda mengenai doa dan kian pula mengobarkan semangat Anda untuk membangun relasi yang lebih dekat dengan Bapa di surga. Selamat membaca. Tuhan Yesus membekati.

Pemimpin Redaksi e-Doa,
N. Risanti
< okti(at)in-christ.net >
< http://doa.sabda.org >

Komentar