Surat Paulus Kepada Titus

Dalam surat Paulus kepada Titus tidak ada catatan mengenai doa. Ada pengajaran mengenai doa dalam Surat Titus yang juga dijumpai dalam Surat Timotius yang pertama.

Farrar telah mengatakan mengenai surat ini sebagai suatu "penuntun bimbingan pastoral yang tidak ada bandingnya dan tidak ternilai." Luther mengatakan, "Surat ini pendek, tetapi merupakan suatu doktrin Kristen yang sangat lengkap, dan dikarang dalam gaya penulisan yang mahir sekali sehingga surat ini memuat semua yang diperlukan bagi pengetahuan dan kehidupan Kristen." Dasar dari pengajaran Paulus selalu bersifat doktrin.

Komentar