Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs Doa

Surat Timotius yang Pertama

Dalam surat Timotius yang pertama ini tidak dicatat sebuah doa pun, tetapi ada pengajaran mengenai doa. Paulus menasihatkan supaya berdoa untuk semua orang, terutama untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Paulus mengatakan bahwa berdoa itu baik dan berkenan kepada pemandangan Allah, Juruselamat kita 1 Timotius 2:1-3); pernyataan Paulus ini dilanjutkan dengan sebuah pernyataan yang penting mengenai kehendak Allah: "yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran" (ayat 4).

Apakah kita merindukan supaya orang-orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran.

Komentar