Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs Doa

Berdoa bagi Maldives

09/19/2010 9:53 pm
Etc/GMT+7

Tuhan menyatakan diri-Nya di tengah masyarakat Maldives yang sungguh-sungguh sepenuh hati mencari-Nya melalui doa dan ibadah. Berdoalah agar mereka bertumbuh dalam kebenaran yang sejati, Firman Tuhan dan melalui persekutuan umat percaya.

Komentar