Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs Doa

Peran Kaum Wanita dalam Penginjilan

04/27/2010 11:00 pm
Etc/GMT+7

Peran kaum wanita dalam pelayanan penginjilan ialah sebagai penolong, pembina, dan pembawa firman Allah. Kaum wanita adalah rekan sekerja, bukan saingan kaum pria dalam pelayanan penginjilan. Untuk itu marilah doakan untuk kaum wanita agar selalu bersiap sedia menyokong pekabaran Injil dengan bahu-membahu bekerja sama dengan kaum pria dalam pelayanan penginjilan.

Komentar