Doa Ayub untuk Meminta Keadilan (Ayub 10:2-19)

Ayub memohon keadilan kepada Allah: "beritahukanlah aku, mengapa Engkau beperkara dengan aku," (ayat 2). "Apakah untungnya bagi-Mu mengadakan penindasan." Ayub bersikeras mempertahankan kebenarannya (ayat 7). Walaupun begitu, Ayub kemudian berkata: "Lihatlah, Ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku !!. Itulah yang menyelamatkan aku" (Ayub 13:15,16).

Komentar